Regulamin

Regulamin Szkolenia oraz korzystania z obiektu1.Głównym organizatorem treningów jest szkoła tenisa TennisMax, którą reprezentuje Piotr Wilniewczyc.


2.Inni trenerzy lub instruktorzy korzystający z hali nie reprezentują szkoły tenisa TennisMax.   


3.Podczas zajęć obowiązuje strój sportowy, w tym odpowiednie obuwie nie brudzące kortu. Obuwie należy zmieniać przed wejściem na kort w szatni.


4.Czas trwania treningu to 55 minut.


5.Opłata za szkolenie lub stałe rezerwacje powinna być dokonywana na początku okresu rozliczeniowego czyli do 5 każdego miesiąca. Opłata jest stała, niezależna od liczby dni oraz świąt państwowych i kościelnych wypadających w danym miesiącu.


6.Podczas dni ustawowo wolnych od pracy treningi nie odbywają się.


7.Za rezerwacje niewykorzystane przez klienta pieniądze nie będą zwracane.


8.W przypadku niewykorzystania rezerwacji z przyczyn technicznych leżących po stronie TennisMax, klient otrzyma termin zastępczy lub zwrot kosztów.


9.Opłata szkoleniowa w grupach nie jest zależna od faktycznej frekwencji uczestników.


10.Opłatę za ‘’intensywne kursy tenisowe’’ oraz pojedyncze nie stałe rezerwacje, należy dokonać przed przystąpieniem do kursu u trenera prowadzącego lub przelewem bankowym z opisem formy szkoleniowej.


11.Wpłat za szkolenia należy dokonywać przelewem na wskazane wcześniej konto z adnotacją za jaki okres lub u trenera prowadzącego, na pierwszych zajęciach w danym miesiącu.


12.Rezygnacja ze szkolenia lub stałej rezerwacji powinna być poprzedzona jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.


13.Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Szkolenia.

Copyright © TennisMax | Wszelkie prawa zastrzeżone